Taryfa i regulamin 2018-09-13T14:31:59+00:00

ODCZYT WODOMIERZY
Wypełnij formularz

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Zadzwoń: 668 135 152

GOKOM INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. zamieszcza poniżej Taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  dla odbiorców usług z terenu miasta i gminy Boguchwała, miasta i gminy Rzeszów oraz gminy Czudec i gminy Lubenia.

Taryfa została zatwierdzona decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązuje od dnia 01.06.2018r.

GOKOM
INFRASTRUKTURA