Kontakt 2020-08-05T07:36:20+00:00

ODCZYT WODOMIERZY
Wypełnij formularz

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Zadzwoń: 668 135 152

KONTAKT

GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Suszyckich 9
36-040 Boguchwała

Telefon: 17 871 43 00
FAX: 17 870 12 15
sekretariat@go-kom.pl

Jerzy Opaliński
Prezes Zarządu
tel. 17 8714300
tel. 602 584 230

Sekretariat
tel. 17 8701211
tel. 602 524 679

Księgowość
tel. 17 8701217

NIP: 517-036-29-28
REGON: 180983000
Nr  głównego konta bankowego:
B.S. w Niechobrzu
34 9163 0009 2001 0009 3943 0001

Informujemy, że każdy kontrahent posiada indywidualny numer konta bankowego, na który należy dokonywać płatności. Indywidualne numery kont bankowych podane są na fakturach.

Pogotowie wodociągowe
tel. 668 135 152

Biuro obsługi Klienta
Zbyt – stany wodomierzy
Kasa
tel. 17 8701214

Wodociągi, Kanalizacja, Odbiory techniczne
Zbigniew Woźnicki
tel. 668 677 281
z.woznicki@go-kom.pl

Wodociągi, Kanalizacja, Warunki techniczne
Aneta Murias-Gruba
tel. 798 390 293
a.murias@go-kom.pl

BHP/Szkody
Edward Barć
tel. 668 135 151

FORMULARZ KONTAKTOWY

Klauzula Informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GOKOM Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale, ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała, NIP: 5170362928, numer telefonu: 17 871 43 00, adres email: sekretariat@go-kom.pl („Administrator”).

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • realizacji wniosków Wnioskodawcy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • rozpatrywania oraz obsługi składanych reklamacji dotyczących usług (podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • statystycznych i archiwizacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 1. Dostęp do Państwa danych osobowych będą miały podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi informatyczne.
 2. Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 3. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 4. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez:
 • okres czasu jaki określają przepisy prawa podatkowego (tj. maksymalnie przez 5 lat od zakończenia roku, w którym miało miejsce zdarzenia gospodarcze);
 • lub okres przedawnienia roszczeń ustalony zgodnie z przepisami prawa;
 • lub do momentu wniesienia przez Państwa żądania usunięcia danych (w przypadkach kiedy można z tego uprawnienia skutecznie skorzystać).
 • w innych sytuacjach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji założonego celu.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymogiem umownym; konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia oraz realizacji umowy.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

GOKOM
INFRASTRUKTURA