APEL DO MIESZKAŃCÓW

//APEL DO MIESZKAŃCÓW

APEL DO MIESZKAŃCÓW

APEL DO MIESZKAŃCÓW O OSZCZĘDNE GOSPODAROWANIE WODĄ PITNĄ

 

W związku z panującymi upałami powodującymi zwielokrotniony pobór wody, GOKOM Infrastruktura Sp.z o.ow Boguchwale apeluje do Mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą pitną.

Gwałtowny długotrwały pobór spowodował spadek zapasów wody w zbiornikach retencyjnych oraz obniżenie poziomu wód w studniach głębinowych. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest przede wszystkim wykorzystywanie wody pitnej do celów innych niż sanitarno-bytowe. Apelujemy o nie używanie wody pobieranej z sieci wodociągowej do podlewania trawników, ogródków, upraw rolnych oraz rezygnację z napełniania basenów przydomowych.

Obecnie, szczególnie w godzinach popołudniowych i  wieczornych występuje czasowy spadek ciśnienia w sieci wodociągowej. Dalsze utrzymanie ponadnormatywnego zużycia może skutkować przerwami w dostawie wody.

Prosimy o dostosowanie się do apelu.

By | 2019-06-14T13:40:05+00:00 14.06.2019|Bez kategorii|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment