Strona główna 2020-03-13T20:12:31+00:00

ODCZYT WODOMIERZY
Wypełnij formularz

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Zadzwoń: 668 135 152

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. w obecnej formie organizacyjnej prowadzi działalność od czerwca 2016 roku.
Właścicielem Spółki jest Gospodarka Komunalna Sp.z o.o. w Boguchwale. Podstawową  działalnością Spółki GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. jest  świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Gminie Boguchwała i gminach sąsiednich. Ponadto Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie: wykonawstwa przyłączy i sieci wodociągowych oraz  przyłączy i sieci kanalizacyjnych,  inspekcji TV kanalizacji, udrażniania kanalizacji specjalistycznym sprzętem wysokociśnieniowym, wycinki drzew przy użyciu zwyżki, elektryczne i inne.

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę eksploatuje sieci wodociągowe magistralne, rozdzielcze o łącznej
długości około 300 km.
Przedsiębiorstwo eksploatuje trzy Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane w miejscowościach Lutoryż, Wola Zgłobieńska i Niechobrz. Źródłem poboru wody surowej są studnie głębinowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie SUW. Woda surowa jest wodą czystą bakteriologiczne, co umożliwia jej uzdatnienie bez użycia środków chemicznych.

ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Zakład eksploatuje około 340 km sieci kanalizacyjnej oraz
90 pompowni ścieków. Ścieki z terenu Gminy Boguchwała przesyłane są miejskiej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. Przedsiębiorstwo wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt niezbędny dla prowadzenia eksploatacji sieci kanalizacyjnych.

ODPADY KOMUNALNE

Usługi w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Boguchwała świadczy przedsiębiorstwo GOKOM  Sp. z o.o. Boguchwała.

AKTUALNOŚCI

25.02.2021|

GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24.02.2021 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. NIP 5170362928 ze spółką działającą pod firmą Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki GOKOM Infrastruktura spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej na spółkę Gospodarka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkę przejmującą.

Na mocy art. 494 § 1 k.s.h. z dniem połączenia spółek Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. stała się następcą prawnym i wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o., w tym także w prawa i obowiązki wynikające z umów, które łączyły dotychczas GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. z kontrahentami.

28.12.2020|

GOKOM INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.  informuje, że 31 grudnia 2020 (czwartek) Biuro Obsługi Klienta będzie czynne w godzinach 7:00-13:00.

 

14.09.2020|

GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. informuje o planowanym połączeniu ze spółką Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale.

Plan połączenia spółek w załączeniu (Plan połączenia). Zapraszamy do zapoznania się.

14.05.2020|

GOKOM INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.  informuje, że od dnia 18 maja 2020 (poniedziałek) w godzinach 8:00 – 12:00

zostanie otworzona kasa Przedsiębiorstwa.

Z uwagi na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa, przy kasie jednocześnie przebywać może jedna osoba. Pozostałych interesantów prosimy o oczekiwanie przed wejściem do kasy. Każda osoba wchodząca do budynku ma obowiązek noszenia maseczki zakrywającej usta i nos oraz zdezynfekowania rąk lub używania jednorazowych rękawiczek.

ZOBACZ WIĘCEJ

GOKOM
INFRASTRUKTURA