Strona główna 2018-09-17T14:28:42+00:00

ODCZYT WODOMIERZY
Wypełnij formularz

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Zadzwoń: 668 135 152

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. w obecnej formie organizacyjnej prowadzi działalność od czerwca 2016 roku.
Właścicielem Spółki jest Gospodarka Komunalna Sp.z o.o. w Boguchwale. Podstawową  działalnością Spółki GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. jest  świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Gminie Boguchwała i gminach sąsiednich. Ponadto Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie: wykonawstwa przyłączy i sieci wodociągowych oraz  przyłączy i sieci kanalizacyjnych,  inspekcji TV kanalizacji, udrażniania kanalizacji specjalistycznym sprzętem wysokociśnieniowym, wycinki drzew przy użyciu zwyżki, elektryczne i inne.

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę eksploatuje sieci wodociągowe magistralne, rozdzielcze o łącznej
długości około 300 km.
Przedsiębiorstwo eksploatuje trzy Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane w miejscowościach Lutoryż, Wola Zgłobieńska i Niechobrz. Źródłem poboru wody surowej są studnie głębinowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie SUW. Woda surowa jest wodą czystą bakteriologiczne, co umożliwia jej uzdatnienie bez użycia środków chemicznych.

ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Zakład eksploatuje około 340 km sieci kanalizacyjnej oraz
90 pompowni ścieków. Ścieki z terenu Gminy Boguchwała przesyłane są miejskiej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. Przedsiębiorstwo wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt niezbędny dla prowadzenia eksploatacji sieci kanalizacyjnych.

ODPADY KOMUNALNE

Usługi w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Boguchwała świadczy przedsiębiorstwo GOKOM  Sp. z o.o. Boguchwała.

AKTUALNOŚCI

22.10.2019|

GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o., oraz GOKOM Sp.z o.o. informują,  że w dniu 24.12.2019 r. (Wigilia) zakład będzie nieczynny, natomiast w dniu 31.12.2019r zakład będzie czynny do godziny 12.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

09.08.2019|

GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. informuje, że w dniu 16.08.2019 r. (piątek) Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

14.06.2019|

APEL DO MIESZKAŃCÓW O OSZCZĘDNE GOSPODAROWANIE WODĄ PITNĄ

 

W związku z panującymi upałami powodującymi zwielokrotniony pobór wody, GOKOM Infrastruktura Sp.z o.ow Boguchwale apeluje do Mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą pitną.

Gwałtowny długotrwały pobór spowodował spadek zapasów wody w zbiornikach retencyjnych oraz obniżenie poziomu wód w studniach głębinowych. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest przede wszystkim wykorzystywanie wody pitnej do celów innych niż sanitarno-bytowe. Apelujemy o nie używanie wody pobieranej z sieci wodociągowej do podlewania trawników, ogródków, upraw rolnych oraz rezygnację z napełniania basenów przydomowych.

Obecnie, szczególnie w godzinach popołudniowych i  wieczornych występuje czasowy spadek ciśnienia w sieci wodociągowej. Dalsze utrzymanie ponadnormatywnego zużycia może skutkować przerwami w dostawie wody.

Prosimy o dostosowanie się do apelu.

13.03.2019|

GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. informuje, że istnieje możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną.  Formularz dostępny jest w zakładce pliki do pobrania ,, e-faktura – oświadczenie”. Uzupełniony  druk należy wysłać na adres e-mail: a.stopyra@go-kom.pl lub złożyć w siedzibie firmy.

ZOBACZ WIĘCEJ

GOKOM
INFRASTRUKTURA